Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Kimler Dijital Hizmet Vergisi Öder?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir? Kimler Dijital Hizmet Vergisi Öder?

Dijital hizmet vergisi nedir? Dijital hizmet vergisi ne demek?

Elektronik ortamlarda sağlanan hizmetlerden alınan vergiye dijital hizmet vergisi denir. Dijital reklam vergisi ya da dijital vergi olarak da bilinmektedir.

Dijital hizmet vergisi neleri kapsıyor?

 • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,
 • Sesli, görsel veya dijital içeriklerin satışı,
 • Söz konusu içeriklerin elektronik ortamda dinlenmesi, izlenmesi, oynanması veya elektronik aygıtlara kayıt edilmesi ile cihazlarda kullanılmasına yönelik hizmetler,
 • Kullanıcıların etkileşime geçebildikleri elektronik ortamların sağlanması ve işletilmesine ilişkin hizmetler,
 • Dijital hizmet sağlayıcıların sunduğu aracılık hizmetleri,

Kimler dijital hizmet vergisi öder?

 • Dijital hizmet vergisini, dijital hizmet sağlayıcıları öder.
 • Mükellefin Türkiye'de ikametgâhının, iş yerinin ve iş merkezlerinin olmaması durumları ile lüzumlu görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf olanlarla işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Dijital hizmet vergisi muafiyeti var mı?

Türkiye'de elde edilen geliri 20 milyon TL'den ya da dünya genelindeki geliri 750 Milyon Euro'dan (muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından) az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.

Dijital hizmet vergisi oranı kaçtır?

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5'tir.

Dijital hizmet vergisi matrahı nasıl hesaplanır?

 • Dijital hizmet vergisinin matrahı, söz konusu vergilendirme döneminde verginin kapsamına giren hizmetler sebebiyle elde edilen gelirdir.
 • Kazancın dövizle hesaplanması durumunda döviz, kazancın elde edildiği tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir.
 • Verginin matrahından herhangi bir indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
 • Dijital hizmet vergisi, matraha (dijital hizmet vergisi oranı %7,5) oranı uygulanarak hesaplanır.

Dijital hizmet vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanların, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir

Dijital hizmet vergisi nasıl ödenir? Dijital hizmet vergisi ne zaman ödenir?

Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Mükelleflerin ve vergi kesintisi yapanların, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Dijital hizmet vergisi, KDV mükellefiyeti olan hizmet sağlayıcıları için (KDV yönünden) bağlı oldukları vergi dairesince, olmayanların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesince tarh olur.
Dijital hizmet vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen dijital hizmet vergisi, gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespit edilmesinde gider olarak indirilebilir.

Dijital hizmet vergisi vergilendirme dönemi ne zaman?

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit edebilir.

Dijital hizmet vergisi alan ülkeler hangileridir?

Türkiye'de de uygulanan dijital hizmet vergisi İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Kanada, Avusturya, Macaristan, vb. pek çok ülkede uygulanmaktadır.

Dijital hizmet vergisi kanunu Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a erişmek için tıklayınız.

Dijital hizmet vergisi tebliğ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Genel Tebliğ'ine erişmek için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp