Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? e-Fatura Kapsamında Mıdır?

Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? e-Fatura Kapsamında Mıdır?

Bedelsiz ihracat nedir?

Karşılığında yurt dışından bir ödeme alınmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasına bedelsiz ihracat denir. Bedelsiz ihracat, ülkemizin toplam ihracatının ortalama %1'ini oluşturmaktadır.

Bedelsiz ihracat faturası nedir?

Yapılan ihracatın bedelsiz olması, yani karşılığında herhangi bir tahsilat yapılmıyor olması; fatura kesilmemesi ve muhasebeleştirilmesi anlamına gelmiyor. Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarının tıpkı yurt içi satışlarında olduğu gibi belgelendirilmesi gerekmektedir. Yurt dışına mal ihraç eden bir şirketin e-İhracat Faturası kesmesi zorunludur. Bedelsiz ihracatta fatura kesilerek yapılan alışveriş belgelendirilmelidir.

Bedelsiz ihracat faturası nasıl kesilir?

Bedelsiz ihracat işlemlerinde herhangi bir borçlanma söz konusu olmadığı için düzenlenecek faturalarda; fatura bedelinin sıfır veya bedelsiz olacak şekilde düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.
Bedelsiz ihracat faturası, bedeli gösteren ve ilgili şirketin adı, adresi, vergi kimlik numarası ve yetkilisinin imzasını içine alan bir belge ile beraber ilgili gümrük idaresine ibraz edilmelidir.

Bedelsiz ihracat faturası e-Fatura kapsamında mıdır?

Bedelsiz ihracat işlemlerinde ihracat faturası gönderme zorunluluğu gümrük beyannamesinde açıklanmıştır. Buna göre gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemiş ise gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bununla beraber bedelsiz gönderilen mallar (GÇB) Gümrük ve Çalışma Bakanlığı ile çıkacaksa faturanın e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Bedelsiz ihracat e-Faturası nasıl düzenlenir?

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin "ihracat fatura" tipini seçerek "payableamount" (ödenecek tutar) alanına "sıfır" (0) yazması ve "Bilge Sistemi"nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

Bedelsiz ihracat e-Fatura istisna kodu nedir? Bedelsiz fatura istisna kodu nedir?

Bedelsiz faturalar için şayet bu fatura da GÇB ekinde çıkan bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenleneceğinden 301 kodu kullanılması gerekmektedir.

Yurt dışı bedelsiz ihracat faturası muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Bedelsiz ihracat e-Fatura muhasebe kaydı Yurt dışına bedelsiz olarak satılan malın aslında maliyeti olduğu ve stoğu bulunduğu için muhasebe kaydının da yapılması gerekmektedir. Satışı yapılan malın maliyeti hesaplanarak giderleştirilir ve stoktan düşürülür. Bununla birlikte 5.000 TL'yi aşan mal ya da hizmet alış ve satışlarının Ba-Bs formlarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar nelerdir?

  • Kişi ve kurumlar tarafından götürülen ya da gönderilen hediyeler, numuneler ile reklam ve tanıtım ürünleri, geri dönüşüme mevzu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,
  • Daha evvel usulüne göre ihraç edilmiş ürünlerin bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili biçimde ihraç edilen malların garanti kapsamında yenilenmesi gereken parçaları,
  • Yabancı misyon üyelerinin, ülkemizde çalışan yabancıların, yurt dışına ikamet nakli ile gidecek T.C. vatandaşlarının, daimi ya da geçici görevle yurt dışına giden kamu personelinin, (durumlarını belgelendirmeleri koşulu ile) beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri ya da kendilerine gönderilecek mal ve taşıtlar,
  • Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşlarının yanlarında götürecekleri, gönderecekleri ya da kendilerine gönderilecek mal ve taşıtlar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri ya da anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,
  • Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık vb. afet hallerinde; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Yukarıda saydığımız durumların dışında kalan konularda Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından netilecelendilir.

onca-on-muhasebe1

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı
WhatsApp