Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? e-Fatura Kapsamında Mıdır?

Bedelsiz İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir? e-Fatura Kapsamında Mıdır?

Bedelsiz ihracat nedir?

Karşılığında yurt dışından bir ödeme alınmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasına bedelsiz ihracat denir. Bedelsiz ihracat, ülkemizin toplam ihracatının ortalama %1'ini oluşturmaktadır.

Bedelsiz ihracat faturası nedir?

Yapılan ihracatın bedelsiz olması, yani karşılığında herhangi bir tahsilat yapılmıyor olması; fatura kesilmemesi ve muhasebeleştirilmesi anlamına gelmiyor. Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarının tıpkı yurt içi satışlarında olduğu gibi belgelendirilmesi gerekmektedir. Yurt dışına mal ihraç eden bir şirketin e-İhracat Faturası kesmesi zorunludur. Bedelsiz ihracatta fatura kesilerek yapılan alışveriş belgelendirilmelidir.

Bedelsiz ihracat faturası nasıl kesilir?

Bedelsiz ihracat işlemlerinde herhangi bir borçlanma söz konusu olmadığı için düzenlenecek faturalarda; fatura bedelinin sıfır veya bedelsiz olacak şekilde düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.
Bedelsiz ihracat faturası, bedeli gösteren ve ilgili şirketin adı, adresi, vergi kimlik numarası ve yetkilisinin imzasını içine alan bir belge ile beraber ilgili gümrük idaresine ibraz edilmelidir.

Bedelsiz ihracat faturası e-Fatura kapsamında mıdır?

Bedelsiz ihracat işlemlerinde ihracat faturası gönderme zorunluluğu gümrük beyannamesinde açıklanmıştır. Buna göre gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemiş ise gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv Fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Bununla beraber bedelsiz gönderilen mallar (GÇB) Gümrük ve Çalışma Bakanlığı ile çıkacaksa faturanın e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Bedelsiz ihracat e-Faturası nasıl düzenlenir?

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin "ihracat fatura" tipini seçerek "payableamount" (ödenecek tutar) alanına "sıfır" (0) yazması ve "Bilge Sistemi"nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

Bedelsiz ihracat e-Fatura istisna kodu nedir? Bedelsiz fatura istisna kodu nedir?

Bedelsiz faturalar için şayet bu fatura da GÇB ekinde çıkan bir fatura ise ihracat e-Faturası olarak düzenleneceğinden 301 kodu kullanılması gerekmektedir.

Yurt dışı bedelsiz ihracat faturası muhasebe kaydı nasıl yapılır?

Bedelsiz ihracat e-Fatura muhasebe kaydı Yurt dışına bedelsiz olarak satılan malın aslında maliyeti olduğu ve stoğu bulunduğu için muhasebe kaydının da yapılması gerekmektedir. Satışı yapılan malın maliyeti hesaplanarak giderleştirilir ve stoktan düşürülür. Bununla birlikte 5.000 TL'yi aşan mal ya da hizmet alış ve satışlarının Ba-Bs formlarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar nelerdir?

  • Kişi ve kurumlar tarafından götürülen ya da gönderilen hediyeler, numuneler ile reklam ve tanıtım ürünleri, geri dönüşüme mevzu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,
  • Daha evvel usulüne göre ihraç edilmiş ürünlerin bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili biçimde ihraç edilen malların garanti kapsamında yenilenmesi gereken parçaları,
  • Yabancı misyon üyelerinin, ülkemizde çalışan yabancıların, yurt dışına ikamet nakli ile gidecek T.C. vatandaşlarının, daimi ya da geçici görevle yurt dışına giden kamu personelinin, (durumlarını belgelendirmeleri koşulu ile) beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri ya da kendilerine gönderilecek mal ve taşıtlar,
  • Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden T.C. vatandaşlarının yanlarında götürecekleri, gönderecekleri ya da kendilerine gönderilecek mal ve taşıtlar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri ya da anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,
  • Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık vb. afet hallerinde; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Yukarıda saydığımız durumların dışında kalan konularda Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından netilecelendilir.

onca-on-muhasebe1

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp