Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman nedir?

Duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payına amortisman denir. Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

Şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları eşyalar zamanla deformasyona uğrar ve bu eşyaların ekonomik değeri azalır. Şirketinizdeki demirbaşların, belirli bir kullanımdan sonra yıpranması ya da eskimesi söz konusu olduğunda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Amortisman gideri, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve yazılır. Böylelikle varlıklar, kullanıldıkları muhasebe dönemlerine dağıtılmak suretiyle gider yazılmış olur.

Amortisman ayırma koşulları nedir?

  • Muayyen bir maddi varlığın şirkette 1 seneden fazla kullanılabilir halde olması,
  • Varlığın yıpranma, aşınma ya da eskime nedeniyle değerinin azalması,
  • Değerleme zamanında envantere dahil ve kullanıma hazır olması,
  • İktisadi kıymetin değerinin, 2021 yılı için belirlenen amortisman sınırını aşması gerekmektedir.

2022 Amortisman sınırı nedir?

1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak demirbaş ve amortisman sınırı 534 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2.000 TL olarak belirlendi. 2022 yılında KDV hariç 2.000 TL'nin altındaki demirbaş alımları doğrudan gider yazılabilmektedir.

2022 Amortisman oranları nedir?

2022 yılı Amortisman oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Amortisman hesabı için farklı metotlar kullanılmaktadır.

En çok kullanılan amortisman yöntemleri;

Normal amortisman yöntemi: Eşit miktarlı amortisman olarak da bilinen normal amortisman metodunda, amortisman tutarı varlığın tutarına sabit bir amortisman nispeti uygulanarak hesaplanmaktadır. Ya da tutar iktisadi ömre bölünmek suretiyle hesaplanır.

Azalan bakiyeler yöntemi: Hızlandırılmış amortisman yöntemi olarak da bilinen azalan bakiyeler metodunda varlıklar, normal amortismana nazaran 2 kat hızlı gider gösterilir. Amortisman hesabı, alış tutarından değil, yıl başına devreden net defter değerinden hesaplanır.

Fevkalade amortisman yöntemi:

Yangın, deprem, sel vb. doğal afet durumlarında varlıkların değerinin kısmen veya tamamen kaybolması durumunda uygulanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili birimlere başvuru yaparak varlıkların belli bir bölümünün amortize edilmesi istenmektedir.

Binek araç amortismanı nedir? 2022 Binek araç amortismanı

Binek aracın satın alındığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçen zaman üzerinden amortisman hesaplanır.

  • Binek otomobil ÖTV ve KDV gider yazma sınırı: 200.000 TL
  • Binek otomobil vergiler hariç (ÖTV+KDV) amortisman ayırma sınırı: 230.000 TL
  • Binek otomobil vergilerin maliyete eklenmesi halinde amortisman ayırma sınırı: 430.000 TL
  • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edilmesi durumunda: 430.000 TL
  • Aylık araç kiralama durumunda, gider yazma sınırı: 8.000 TL + KDV'dir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Mysoft CRM "Türkiye AR-GE 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Proje" Arasında Yerini Aldı!

 3 Ağustos 2022 Çarşamba

Mysoft CRM, Teknoparklardan Çıkan Ar-Ge 250 Araştırması ve Yenilikçi 10 Projeden biri oldu.

Devamı

İnternet Ortamında Yayınlanan İlanlar İçin BTRANS Zorunlu Oldu!

 31 Mayıs 2022 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 538 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 25 Mayıs 2022 Çarşamba

2021 yılında düzenlenen e-Fatura 541 Milyon'a ulaşırken, e-Arşiv Fatura ise 3.5 Milyarı buldu.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı
WhatsApp