Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman Nedir? Ne İşe Yarar? Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman nedir?

Duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payına amortisman denir. Şirketlerin kullanmak üzere aldıkları varlıkların aşınması veya eskimesi halinde gösterilebilen gider payıdır.

Şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için satın aldıkları eşyalar zamanla deformasyona uğrar ve bu eşyaların ekonomik değeri azalır. Şirketinizdeki demirbaşların, belirli bir kullanımdan sonra yıpranması ya da eskimesi söz konusu olduğunda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Amortisman gideri, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve yazılır. Böylelikle varlıklar, kullanıldıkları muhasebe dönemlerine dağıtılmak suretiyle gider yazılmış olur.

Amortisman ayırma koşulları nedir?

  • Muayyen bir maddi varlığın şirkette 1 seneden fazla kullanılabilir halde olması,
  • Varlığın yıpranma, aşınma ya da eskime nedeniyle değerinin azalması,
  • Değerleme zamanında envantere dahil ve kullanıma hazır olması,
  • İktisadi kıymetin değerinin, 2021 yılı için belirlenen amortisman sınırını aşması gerekmektedir.

2022 Amortisman sınırı nedir?

1 Ocak 2022'den itibaren uygulanacak demirbaş ve amortisman sınırı 534 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2.000 TL olarak belirlendi. 2022 yılında KDV hariç 2.000 TL'nin altındaki demirbaş alımları doğrudan gider yazılabilmektedir.

2022 Amortisman oranları nedir?

2022 yılı Amortisman oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usul Kanunu'nun 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranlar üzerinden hesaplanmaktadır. Amortisman hesabı için farklı metotlar kullanılmaktadır.

En çok kullanılan amortisman yöntemleri;

Normal amortisman yöntemi: Eşit miktarlı amortisman olarak da bilinen normal amortisman metodunda, amortisman tutarı varlığın tutarına sabit bir amortisman nispeti uygulanarak hesaplanmaktadır. Ya da tutar iktisadi ömre bölünmek suretiyle hesaplanır.

Azalan bakiyeler yöntemi: Hızlandırılmış amortisman yöntemi olarak da bilinen azalan bakiyeler metodunda varlıklar, normal amortismana nazaran 2 kat hızlı gider gösterilir. Amortisman hesabı, alış tutarından değil, yıl başına devreden net defter değerinden hesaplanır.

Fevkalade amortisman yöntemi:

Yangın, deprem, sel vb. doğal afet durumlarında varlıkların değerinin kısmen veya tamamen kaybolması durumunda uygulanmaktadır. Bu gibi durumlarda ilgili birimlere başvuru yaparak varlıkların belli bir bölümünün amortize edilmesi istenmektedir.

Binek araç amortismanı nedir? 2022 Binek araç amortismanı

Binek aracın satın alındığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçen zaman üzerinden amortisman hesaplanır.

  • Binek otomobil ÖTV ve KDV gider yazma sınırı: 200.000 TL
  • Binek otomobil vergiler hariç (ÖTV+KDV) amortisman ayırma sınırı: 230.000 TL
  • Binek otomobil vergilerin maliyete eklenmesi halinde amortisman ayırma sınırı: 430.000 TL
  • Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edilmesi durumunda: 430.000 TL
  • Aylık araç kiralama durumunda, gider yazma sınırı: 8.000 TL + KDV'dir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Deepfake Nedir? Nasıl Kullanılır? Deepfake Kullanmak Suç Mu?

 1 Mart 2024 Cuma

Dijital çağın tehlikesi olarak nitelendirilen deepfake, derin kurgu veya derin sahte anlamındadır.

Devamı

2024 Asgari Ücret Ne Kadar? Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

 27 Aralık 2023 Çarşamba

Asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Devamı

e-Faturada Karekod Zorunlu Mu? e-Arşiv Faturada Karekod Zorunluluğu Nedir?

 10 Eylül 2023 Pazar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belgelerde "Karekod" bulunması zorunlu oldu.

Devamı

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

 7 Temmuz 2023 Cuma

7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranları Arttırıldı

Devamı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Verilme ve E-Defter ve Beratların Yüklenme Süreleri Uzatıldı

 30 Mart 2023 Perşembe

Beyannamelerin Verme Ödeme, "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defter Beratların yüklenme süreleri uzatıldı.

Devamı

GİB'den e-Defter, e-Arşiv Fatura Hakkında Duyuru!

 26 Mart 2023 Pazar

1 Temmuz tarihi itibariyle e-belge uygulamalarına dahil olan mükelleflerce, 30 Haziran 2020 tarihine ...

Devamı

Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Açma Maliyeti 2024

 21 Mart 2023 Salı

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kuruluş işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Kullanım Rekoru Kırdı!

 17 Mart 2023 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya konan elektronik uygulamalar kullanım rekoru kırdı.

Devamı

e-İrsaliyede Karekod Zorunlu Mu? İnternetten Mal ve Hizmet Satışı Yapanlarda Karekod Zorunluluğu

 20 Şubat 2023 Pazartesi

e-İrsaliye Karekod zorunlu mu? İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için e-İrsaliye Karekodu zorunluluğu nedir?

Devamı
WhatsApp