SGK Teşvikleri 2021

SGK Teşvikleri 2021

5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine; kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımların özendirilmesi, gelişmişlik farklılıklarının azaltılması maksadıyla muhtelif Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden faydalanabilme olanağı sağlanmıştır.

Uygulaması devam eden toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim
 • İlave 6 Puanlık İndirim
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki
 • Genç Girişimci Teşviki
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
 • Asgari Ücret Desteği
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki
 • Normalleşme Desteği
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği
 • Artı İstihdam Prim Desteği
 • Engelli Sigortalıların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki

onca-on-muhasebe1

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi, 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 sayılı Genelgeler

Açıklama: Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,


Uyarı

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK İNDİRİM

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi, 2013/30 sayılı Genelge.

Açıklama: Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

Uyarılar

 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya'da çalışanlar, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu indirimden yararlanılamaz.
 • 5 puanlık indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. PEK üzerinden hesaplanan işveren hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır.

 

İLAVE 6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrası, 2013/30–2016/8 sayılı Genelgeler.

Açıklama: 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/01/2013 - 31/12/2021

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı,
 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,
 • Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

Uyarılar

 • Yararlanma süresinin sonu tüm iller için 31/12/2021 tarihidir.
 • 2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır.
 • 5 puanlık indirim PEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
 • e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması.

4/B (BAĞ-KUR) 5 PUAN TEŞVİĞİ

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (j) bendi.

Açıklama: İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

 

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (k) bendi.

Açıklama: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 01/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
 • İşe başlama tarihini kanuni olarak bildirmiş olan,
 • İşletmeyi kendi adına kurmuş olmak, bu kapsamda şahıs şirketi kurulması gerekmektedir,
 • 4 İşletmenin üçüncü derece kan bağına kadar olan akrabalarından herhangi birisinden devralınmamış olması,
 • Ortaklar mevcut ise onların da 29 yaşını doldurmamış olması,
 • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.
 • Genç girişimcilere kazanç istisnası belgesi almak gerekmektedir.

2021 Rakamlarına göre (Spek tabanı X % 34,5)

Günlük

 • 41,14 TL

Aylık

 • 1.234,24 TL

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun ek 2. maddesi, 2011/54 - 2012/30 - 2012/37 sayılı Genelgeler.

Açıklama: Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olması, tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması,

Uyarılar

 • İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.
 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır.
 • İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz. Uygulanan teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
 • e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması.

 

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Yasal Dayanak: 6661 Sayılı Kanun, 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge

Açıklama: 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 Sayılı Kanun'un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenerek; 2021 yılında da sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanması düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca söz konusu desteğin uygulanmasına ilişkin son olarak 2020/10 Sayılı Genelge yayınlanmıştır. Yeni bir genelge yayınlanana kadar 2021 yılı içinde geçerliliğini koruyacaktır. 2021 yılından önce tescil edilen işyerleri bir önceki yılın aynı ayına göre değerlendirilir.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

5510 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, 2009/149 sayılı Genelge

Açıklama: Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Primlerin Yasal süresinde ödenmesi
 • Aylık Prim Hizmet Belgesinin ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanının Zamanında Kuruma Verilmiş Olması.
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı yönünden:

 • 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması
 • Fiilen çalışması

Uyarılar

 • 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz,
 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,
 • Yapılan işin, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması.

 

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun ek 4. maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

Açıklama: 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • İşyerinin, 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
 • Meydana gelen iş kazasında ölüm veya sürekli iş göremezlik durumunun olmaması,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

2021 Rakamlarına göre

Pek alt sınırından  35,78 TL

Pek üst sınırından  268,31 TL

 

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge.

Açıklama: Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/03/2011 - 31/12/2022

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması, İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı Yönünden:

 • 4 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, (1/12/2020 tarihli, 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022'ye uzatılmıştır.)
 • Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması
 • Fiilen çalışması
 • Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek verilmektedir.

Uyarılar

 • 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,
 • 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş dönemin de bu teşvikten yararlanamaz.
 • Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

 

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi, 2016/1 sayılı Genelge.

Açıklama: Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenme
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

İşçi yönünden:

 • 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması,
 • İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
 • 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük
 • Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

Uyarılar

 • Destek süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 aydır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.
 • 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.
 • 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2018/22 sayılı Genelge

Açıklama: 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/01/2018 - 31/12/2022

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşveren yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal suresi içinde SGK'ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal suresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme suresi geçmiş sigorta prim borçlarının bulunmaması,
 • Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

Sigortalı yönünden:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,
 • 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

Uyarılar

 • Destekten yararlanma süresi 12 Ay'dır; Bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay'dır. Bu sigortalılar dışında kalanlar 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay uygulanmaktadır. Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 2022/Aralık ayını/dönemini geçemez. (1/12/2020 tarihli, 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022'ye uzatılmıştır.)
 • 5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten yararlanamaz.

 

NORMALLEŞME DESTEĞİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26. maddesi, 2020/35 sayılı Genelge

Açıklama: Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 30/6/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanmaktadır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/08/2020 - 30/06/2021

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi.

Destek süresi; 30/6/2021 tarihini geçmemek altı ay süreyle her bir ay için;

 • Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
 • Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

kadar yararlanılacaktır.

 • Destek tutarı; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamıdır. Bu tutar sigortalının kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Uyarılar

 • 1/12/2020 tarihli ve 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi üç aydan altı aya ve 31/12/2020 tarihi 30/6/2021 tarihine uzatılmıştır.
 • 5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten yararlanamaz.

 

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 2020/50 sayılı Genelge

Açıklama: Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar işverenlere prim desteği sağlanmaktadır.

12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01.12.2020 - Fesih Yasağı Süresi

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşveren yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması.

Sigortalı yönünden:

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
 • İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,
 • 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,
 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 • Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması ve yabancı olmaması,
 • Fiilen çalışması.

2021 rakamlarına göre;

Günlük Destek Tutarı  53,67 TL (2021/Ocak ayından itibaren)

Aylık Destek Tutarı  1.610.10 TL (2021/Ocak ayından itibaren)

 

ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 28. maddesinin birinci fıkrası, 2020/49 sayılı Genelge

Açıklama: Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır.

12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/12/2020 - Fesih Yasağı Süresi

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,
 • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden:

 • 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması,
 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
 • Fiilen çalışması

Günlük Destek Tutarı  53,67 TL (2021/Ocak ayından itibaren)

Aylık Destek Tutarı  1.610.10 TL (2021/Ocak ayından itibaren)

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi, 2008/77 sayılı Genelge.
Açıklama: Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin ödenmiş olması,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

Uyarılar

5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

Yasal Dayanak: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2008/85 – 2009/21 sayılı Genelgeler.

Açıklama: Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvik başlama ve bitiş süresi: 01/04/2008 - 31/12/2023

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması,
 • Sigortalının fiilen çalışması,
 • Sigortalının; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10'u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması.

Uyarı

5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

Yasal Dayanak: 5225 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 sayılı Genelge.

Açıklama: Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50'si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25'i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması,
 • Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

Uyarı

5 puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanunun ek 5. maddesi, 2018/8 sayılı Genelge

Açıklama: Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden:

 • 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması.

Uyarı

Destekten yararlanma süresi bir yıldır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmaz.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

Yasal Dayanak: 2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi, 2018/7 sayılı Genelge.

Açıklama: 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

İşyeri Yönünden:

 • Özel sektör işverenine ait olması
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

Sigortalı Yönünden:

 • 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması
 • 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

Uyarı

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Yasal Dayanak: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesi ile 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi.

Açıklama: 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4'i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6'sı işverene ödenmektedir. Finansmanı SGK (Kısa vadeli sigorta kollarından) tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma şartları nedir?

 • Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın bulunması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Kurum adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve üniteye verilmesi,
 • İşyerinin, İSG-KATİP'e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Destek başvuru tarihleri:

 • Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının,
 • Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının,
 • Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının,
 • Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Ocak ayının,

sonuna kadar yapılır.

Destek ödeme tarihleri:

 • Birinci dönem destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart ayları için Mayıs ayının sonunda,
 • İkinci dönem destek ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Ağustos ayının sonunda,
 • Üçüncü dönem destek ödemeleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Kasım ayının sonunda,
 • Dördüncü dönem destek ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının sonunda,
 • gerçekleştirilir.

2021 Rakamlarına göre bir sigortalı için30 günlük destek tutarı:

SPEK Alt Sınır (Tehlikeli İşyeri) 50,09 TL

SPEK Alt Sınır (Çok Tehlikeli İşyeri). 57,24 TL

2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM Zorunluluğu Nedir?

 22 Ekim 2021 Cuma

e-Müstahsil Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Müstahsil Makbuzu e-MM zorunluluğu nedir?

Devamı

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı
WhatsApp