e-Sigorta Poliçesi

e-Sigorta Poliçesi nedir?

509 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulamaya konan Elektronik Sigorta Poliçesi; sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenledikleri sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesidir.

e-Sigorta Poliçesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki "Sigorta Poliçesi" ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Sigorta Poliçesi uygulaması nedir?

e-Sigorta Poliçesi uygulaması, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının hali hazırda matbu olarak düzenlemekte oldukları Sigorta Poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır. Aynı zamanda e-Sigorta Poliçelerinin raporlarının Mali Mühür ve Zaman Damgalı olarak onaylanmasını kapsamaktadır.

e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma

e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olmak isteyen sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri veya sigorta ve emeklilik aracılarının;

  • e-Fatura uygulamasına dâhil olması,
  • e-Sigorta Poliçesini düzenleyebilme ve iletebilme hususunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  • e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapmaları,

gerekmektedir.

e-Sigorta Poliçesinde bulunması zorunlu bilgiler nelerdir?

Kâğıt ortamda düzenlenen Sigorta Poliçesinde bulunması gereken zorunlu bilgilere ilaveten GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere karekod veya barkodun e-Sigorta Poliçesinde bulunması zorunludur.

Mükellefler, e-Sigorta Poliçesi üzerindeki zorunlu bilgilere ek olarak farklı bilgilere de yer verebilir.

e-Sigorta Poliçesi uygulamasına geçiş zorunluluğu kimleri kapsıyor?

e-Sigorta Poliçesi uygulaması isteğe bağlı bir uygulamadır ancak isteyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak uygulamadan faydalanabilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin veya sigorta ve emeklilik aracılarının e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğunu getirmeye yetkilidir.

Uygulamaya dahil olan mükellefler, uygulamaya geçtikleri tarihten itibaren düzenleyecekleri sigorta poliçelerini, istisnai durumlar haricinde e-Sigorta Poliçesi olarak düzenlemek ve alıcılarının isteği doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda teslim etmek zorundadır.

e-Sigorta Poliçesi uygulamasına geçiş süresi nedir?

GİB tarafından e-Sigorta Poliçesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı açıklanan mükelleflerin Başkanlık tarafından belirlenen zaman içinde e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren Sigorta Poliçelerini, e-Sigorta Poliçesi olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Sigorta Poliçesi raporları ne kadar süreyle saklanmak zorundadır?

Mükelleflerin, e-Sigorta Poliçesi uygulaması kapsamında hazırlanan Elektronik Arşiv Raporlarını, Mali Mühür ile Zaman Damgalı olarak imzalamaları ve Başkanlık tarafından talep edilene kadar muhafaza etmeleri gerekmektedir.

e-Sigorta Poliçesi raporlarının GİB sistemlerine aktarılması nasıldır?

Mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları poliçelere ilişkin, "e-Arşiv Raporu" dosyalarını GİB sistemlerine yüklemeyeceklerdir. Ancak GİB, e-Sigorta Poliçelerine ilişkin e-Arşiv Raporlarının, Başkanlığın uzaktan erişimine açılmasını veya e-Arşiv Uygulaması üzerinden gönderilmesini isteyebilir.

e-Sigorta Poliçesi uygulaması cezası nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Sigorta Poliçesi uygulamasına zamanında geçmeyen mükellefler ile Elektronik Sigorta Poliçesi şeklinde düzenlenmesi gereken Sigorta Poliçesini, istisnai durumlar haricinde e-Sigorta Poliçesi olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Sigorta Poliçesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında (232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) Kanunda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

8.01.2022 20:20:42

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı
WhatsApp