e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Zorunluluğu 2021

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Zorunluluğu 2021

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kağıt ya da elektronik ortamda iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve GİB'e elektronik ortamda gönderilmesi veya raporlanabilmesiyle ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Serbest meslek erbaplarından, 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam edenler 01/06/2020 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına zorunlu geçişlerini tamamladılar.

e-SMM Zorunluluğu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Geçiş Süresi 2021

Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından; 01/02/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanların, başladıkları ayı izleyen 3'üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Tüm serbest meslek erbapları, Serbest Meslek Makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemek zorundadır.

e-smm-kampanya1

smm-gorsel

 

İleti Yönetim Sistemi’ne Kayıt İçin Son Gün 31 Mayıs 2021

 10 Mayıs 2021 Pazartesi

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan firmaları İYS'ye son veri yükleme tarihi  31 Mayıs 2021.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

 10 Mayıs 2021 Pazartesi

Ticari elektronik ileti izinlerinin tamamı İleti Yinetim Sistemi (İYS) sisteminde saklanır.

Devamı

e-Arşiv Fatura ve e-SMM İptal, İhtar, İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlandı

 4 Mayıs 2021 Salı

e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu yayımlandı.

Devamı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

 4 Mayıs 2021 Salı

Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

Devamı

Esnaf ve Sanatkara Verilen Desteklerin Süresi 1 Ay Uzatıldı

 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı.

Devamı

KOSGEB 3 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Başvuru Şartları Neler? KOSGEB Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

 2 Mayıs 2021 Pazar

Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar destekten faydalanabilecek.

Devamı

Vergi Muafiyeti Tebliği Yayımladı! Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 314

 30 Nisan 2021 Cuma

Evlerde ürettikleri malları, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satanlara sağlanacak vergi muafiyeti şartları.

Devamı

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

 30 Nisan 2021 Cuma

İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı

Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannamesi Nasıl Verilir?

 30 Nisan 2021 Cuma

Beyanname düzeltme işlemini yasal süresini geçtikten sonra yapmanız halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Devamı

SGK'ya e-Fatura Nasıl Kesilir? SGK e-Fatura İptali Nasıl Yapılır?

 30 Nisan 2021 Cuma

SGK'ya gönderilen e-Faturalar, SGK'ca kontrol edilerek, formata uygun olmayan faturalar kabul edilmemektedir.

Devamı
WhatsApp