e-Bilet nedir?

e-Bilet, kağıt olarak düzenlenen yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vs. etkinliklere ait biletlerin elektronik halidir.

e-Bilet uygulaması nedir?

509 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile matbu olarak düzenlenen yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vs. etkinliklere ait biletlerle yolcu listelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesine, alıcıya elektronik ortamda ya da kağıt olarak gönderilebilmesine ve GİB'e elektronik ortamda iletilmesine ve raporlanabilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

2022 e-Bilet zorunluluğu nedir? 2022 e-Bilet geçiş süresi nedir?

 • 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayan, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Bilet uygulamasına geçmek ve bu tarihten sonra düzenleyecekleri belgeleri e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.
 • 2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayan yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar.

Ayrıca ilgili sinema işletmeleri düzenledikleri her e-Bilet belgesindeki bilgileri, "e-Bilet Bilgi Fişi (Sinema)" olarak kayıt altına almak için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi (YNÖKCF) kullanmak zorundadır.

YNÖKCF hakkında detaylı bilgi almak için ÖKC Nedir? Kimler ÖKC Kullanmak Zorundadır? yazımızı okuyabilirsiniz.
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Elektronik Bilet uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu yolcu biletlerini ve yolcu listelerini kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Fakat aynı işlem için e-Bilet ya da kağıt biletten yalnızca birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Bilette bulunması gereken bilgiler nelerdir

 • Düzenleyenin adı ve soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, VKN, TCKN,
 • Yolcunun adı-soyadı,
 • e-Bilet numarası,
 • Düzenlenme tarihi,
 • Seyahat tarihi,
 • Ödeme tarihi,
 • Ödeme türü (Nakit/Kredi kartı/Banka kartı/Havale vb),
 • Tutar,
 • Katma Değer Vergisi.
 • Varsa bilet bedelini gider gösterecek veya indirim konusu yapacak olan mükellefin adı-soyadı/unvanı, VKN/TCKN bilgisi.

Elektronik Yolcu Listesinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

 • Yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, VKN/TCKN,
 • Taşıtın plakası,
 • Sefer tarihi,
 • Hareket saati,
 • Sefer numarası,
 • Elektronik bilet numaraları,
 • Yolcu sayısı,
 • KDV dâhil toplam hâsılat,
 • Uluslararası seyahat eden kişilerin adı soyadı, TCKN veya pasaport numarasının yolcu listelerine yazılması zorunludur.
 • Varsa taşıtı işleten mükellefin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi, VKN/TCKN, komisyon tutarı ve KDV tutarı bilgileri de yer almalıdır.

Biletlerde zorunlu olan Amblem ile İl Kod Numarası yerine Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi konulması gerekmektedir. e-Biletlerde amblemin altına "Elektronik Bilet" ibaresinin konulması ve biletin alt kısmında "Elektronik Bilet İzni Alınmıştır" ibaresinin yer alması zorunludur. e-Biletin çıktısının alınması durumunda da amblem ve ibarenin bilet üzerinde yer alması gerekir.
Elektronik yolcu listesinde de Gelir İdaresi Başkanlığı ambleminin yer alması ve amblemin altına "Elektronik Yolcu Listesi" ibaresinin ve elektronik yolcu listesinin alt kısmına "Elektronik Yolcu Listesi İzni Alınmıştır" ibaresine yer verilmesi gerekmektedir.
Bilet üzerinde zorunlu bilgilere ek olarak ihtiyaç duyulması halinde farklı bilgilere de yer verilebilir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen hazırlıkları tamamladıktan sonra aşağıda yazılı belgelerle Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler:

 • Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin imzalı aslı,
 • Gerçek kişi mükellefler için imza sirkülerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,
 • Elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi oluşturma, muhafaza ve ibraz etme ile elektronik bileti yolculara sunma süreçleri, elektronik bilet bedelini gider gösterecek mükelleflere ilişkin bilgilerin bilet üzerinde gösterilmesine ilişkin süreçlerin gerçekleştiği donanım ve yazılımlar hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı BİS Raporu,
 • Elektronik bilet oluşturma izni alan mükelleflerin merkez/şube/acente/çağrı merkezi gibi bilet satışı yapan birimleri ve bunlara atayacakları 3 haneli harf ve/veya rakamlardan oluşan (alfanumerik) kodları gösteren birim kodları listesi,
 • Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet, yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.
 • Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere bir yazı ile elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme izni verilecektir.

e-Bilet Cezası Nedir?

Zorunluluk getirildiği halde Elektronik Bilet uygulamasına zamanında geçmeyen mükellefler ile elektronik olarak düzenlenmesi gereken bilet ve yolcu listesini, istisnai durumlar haricinde e-Bilet, e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemeyen ve almayan mükellefler hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

e-Bilet Sorgulama

e-Bilet sorgulama web servislerine ulaşmak için tıklayınız.

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.

Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin:
a) Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları, gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzaya sahip olmaları,

b) 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu mükelleflerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları,

c) 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

GİB'den e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru!

29.12.2020 18:32:31

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden (D1) yetki belgeli işletmelerin e-Bilet geçiş zorunluluğu.

Devamı
WhatsApp