e-Adisyon

Mysoft Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı e-Adisyon Uygulaması Özel Entegratörüdür!

Mysoft'un e-Belge ürün yelpazesinde, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM, e-MMM, e-Döviz ve e-Adisyon yer almaktadır.

VUK Genel Tebliği Sıra No: 509'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 526 Yayınlandı!

09/02/2021 tarihli Resmî Gazete'de VUK 509'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı.

e-Adisyon Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

"Adisyon" belgesi, elektronik ortamda e-Adisyon olarak düzenlenerek, muhafaza ve ibraz edilebilecek.

WhatsApp