Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi nedir?

Vergi Usul Kanunu'na göre kendilerine kıymetli maden alım ve satım yapma yetkisi verilen müesseselere; kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında ise "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu belgelerin döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak değil, dileyen mükellefler tarafından döviz ve kıymetli maden alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi" adı altında tek belge olarak düzenlemelerine imkan sağlanmıştır.

Dileyen mükellefler, Döviz Alım Satım Belgesi ve Kıymetli Maden Alım Satım belgelerini ayrı ayrı ya da tek bir belge şeklinde düzenleyebilmektedirler.

e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

GİB tarafından yayımlanan 509 VUK Genel Tebliğinde değişiklik öngören taslak tebliğe göre; Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması kapsamına alındı. 10.11.2021 tarihinde yayımlanan Taslak Tebligin 8. maddesinde; 509 VUK Tebliğin e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına İlişkin "IV.10.1. Genel Olarak" başlıklı bölümün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek, mevcut ikinci fıkra da aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi" ile "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi"ni de kapsamaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki "Döviz Alım/Satım" ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım" belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir."

Bilindiği üzere Döviz Alım ve Satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerini "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Elektronik Döviz Alım Satım Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

Kıymetli Maden Alım Satım Belgelerinin en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Belgenin aslı, kıymetli maden alan veya satan kişiye verilir. Bu belgelerin ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi durumunda her birinin kaçıncı örnek olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

  • Düzenlenme tarihi,
  • Seri ve sıra numarası,
  • Belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Kıymetli madeni alan, satan kişinin veya kuruluşun adı-soyadı, unvanı, vergi kimlik numarası,
  • Kıymetli madenin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı,
  • Katma Değer Vergisi

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesinde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde bulunma zorunluluğu olan bilgileri asgari olarak ihtiva etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte 379 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile Kıymetli Maden Alım ve Satım belgelerinde bulunma zorunluluğu getirilen bilgilerden; tutar ve bu tutara isabet eden katma değer vergisi bilgilerinin yerine, matrah konusunda meydana gelebilecek karışıkların önlemesine, verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verilmesine, kayıtların düzenli ve açık tutulmasının sağlanması amaçlarıyla, Katma Değer Vergisi hariç tutar, katma değer vergisi matrahı, hesaplanan katma değer vergisi ve katma değer vergisi dahil tutar bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesinin saklanma süresi ne kadar?

Yetkili müesseseler, söz konusu belgeleri düzenlemek, gerekli kayıtları usulüne uygun olarak tutmak ve düzenlenen belgeler ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Kıymetli madenler nelerdir?

Kıymetli madenler ve taşlar; altın, gümüş, elmas, platin, paladyum vb. dir.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi cezası nedir?

Belgenin yukarıda açıklanan şartlara uygun olarak düzenlenmediği ya da gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin belirlenmesi durumunda, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kıymetli Maden Satım Belgesi Örneği

Kıymetli Maden Satım Belgesi örneğine ulaşmak için tıklayınız.

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp