Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi nedir?

Vergi Usul Kanunu'na göre kendilerine kıymetli maden alım ve satım yapma yetkisi verilen müesseselere; kıymetli maden alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında ise "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca, mükelleflerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla, söz konusu belgelerin döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler olarak değil, dileyen mükellefler tarafından döviz ve kıymetli maden alımında "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında da "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi" adı altında tek belge olarak düzenlemelerine imkan sağlanmıştır.

Dileyen mükellefler, Döviz Alım Satım Belgesi ve Kıymetli Maden Alım Satım belgelerini ayrı ayrı ya da tek bir belge şeklinde düzenleyebilmektedirler.

e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

GİB tarafından yayımlanan 509 VUK Genel Tebliğinde değişiklik öngören taslak tebliğe göre; Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi, e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması kapsamına alındı. 10.11.2021 tarihinde yayımlanan Taslak Tebligin 8. maddesinde; 509 VUK Tebliğin e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına İlişkin "IV.10.1. Genel Olarak" başlıklı bölümün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek, mevcut ikinci fıkra da aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi" ile "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi"ni de kapsamaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki "Döviz Alım/Satım" ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım" belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir."

Bilindiği üzere Döviz Alım ve Satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerini "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Elektronik Döviz Alım Satım Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

Kıymetli Maden Alım Satım Belgelerinin en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Belgenin aslı, kıymetli maden alan veya satan kişiye verilir. Bu belgelerin ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi durumunda her birinin kaçıncı örnek olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

  • Düzenlenme tarihi,
  • Seri ve sıra numarası,
  • Belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Kıymetli madeni alan, satan kişinin veya kuruluşun adı-soyadı, unvanı, vergi kimlik numarası,
  • Kıymetli madenin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı,
  • Katma Değer Vergisi

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesinde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgelerinde bulunma zorunluluğu olan bilgileri asgari olarak ihtiva etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte 379 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile Kıymetli Maden Alım ve Satım belgelerinde bulunma zorunluluğu getirilen bilgilerden; tutar ve bu tutara isabet eden katma değer vergisi bilgilerinin yerine, matrah konusunda meydana gelebilecek karışıkların önlemesine, verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verilmesine, kayıtların düzenli ve açık tutulmasının sağlanması amaçlarıyla, Katma Değer Vergisi hariç tutar, katma değer vergisi matrahı, hesaplanan katma değer vergisi ve katma değer vergisi dahil tutar bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesinin saklanma süresi ne kadar?

Yetkili müesseseler, söz konusu belgeleri düzenlemek, gerekli kayıtları usulüne uygun olarak tutmak ve düzenlenen belgeler ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Kıymetli madenler nelerdir?

Kıymetli madenler ve taşlar; altın, gümüş, elmas, platin, paladyum vb. dir.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi cezası nedir?

Belgenin yukarıda açıklanan şartlara uygun olarak düzenlenmediği ya da gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin belirlenmesi durumunda, mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Kıymetli Maden Satım Belgesi Örneği

Kıymetli Maden Satım Belgesi örneğine ulaşmak için tıklayınız.

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

NFT Nedir? Ne İşe Yarar? NFT Nasıl Yapılır? NFT Nasıl Alınır ve Satılır?

 29 Kasım 2021 Pazartesi

Non-Fungible Token kelimelerinin baş harflerinden oluşan NFT; Takas Edilemez Jeton demektir.

Devamı

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Belirlendi!

 28 Kasım 2021 Pazar

2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak belirlendi.

Devamı

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir?

 22 Kasım 2021 Pazartesi

K.M alımında "Kıymetli Maden Alım Belgesi", satımında ise "Kıymetli Maden Satım Belgesi" düzenlenmesi zorunludur.

Devamı

Şirketler İçin Büyük Veri Kullanma Rehberi

 20 Kasım 2021 Cumartesi

Son teknolojileri ve gelişmiş analitik araçları kullanabilecek yetenekte kişileri ekibinize dahil edin.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Görevleri Nelerdir?

 18 Kasım 2021 Perşembe

KVKK, dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurulun beş üyesi TBMM, dört üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir

Devamı

KVKK'dan Belediyelerle İlgili Çok Önemli Karar!

 9 Kasım 2021 Salı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Belediyelerle ilgili çok önemli karar!

Devamı

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl İptal Edilir? e-SMM İptal Süresi Ne Kadar?

 9 Kasım 2021 Salı

e-SMM'yi düzenleyen satıcı veya alıcı tarafından e-Belge Uygulamaları üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması

Devamı

Kişisel Verilerin Aktarılması Nedir? Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasının Şartları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasının koşulları ayrı ayrı açıklanmıştır.

Devamı

KVKK İlgili Kişi Kimdir? Kişisel Veri Sahibi Kimdir? İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

 2 Kasım 2021 Salı

KVKK ilgili kişi kimdir? Kişisel veri sahibi kimdir? İlgili kişinin hakları nelerdir?

Devamı

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir?

 2 Kasım 2021 Salı

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.

Devamı
WhatsApp