2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

Elektronik Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, ve e-MM) belgelerin, istisnai durumlar haricinde, kağıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanır.

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 2022 yılında uygulanacak ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

2022 e-Fatura düzenlememe cezası nedir?

  • e-Faturanın alınmaması,
  • e-Faturanın verilmemesi,
  • Gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi,
  • Düzenlenen e-Fatura'nın aslı ile örneğinde farklı tutarlara yer verilmesi,
  • e-Belge (elektronik belge) olarak düzenlenmesi gereken e-Faturanın kağıt olarak düzenlenmesi,
  • e-Fatura'nın (7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre) hiç düzenlenmemiş sayılması,

halinde her bir belge için 500 TL usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca e-Belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici (ÖKC) cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ve hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda her bir belge için 500 TL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Her bir belge türüne ilişkin olarak bir tespit için toplam ceza 25 bin TL'yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250 bin TL'yi geçemez.

2022 Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları hakkında detaylı bilgi almak için, 2022 Özel Usulsüzlük Cezaları yazımızı okuyabilirsiniz.

Resmi Gazetede yayınlanan 2022 yılında uygulanacak özel usulsüzlük ceza listesine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp