e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

e-Döviz Alım Satım Belgesi nedir?

Döviz alış ve satışlarında matbu olarak düzenlenen Döviz Alım Belgesi ile Döviz Satım Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen "Döviz Alım" ve "Döviz Satım" belgeleri ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulaması nedir?

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulaması, döviz alım satım işiyle uğraşan firmalarla yasa gereğince döviz alım satım belgesi düzenleyen mükelleflerin kağıt ortamda düzenlediği Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi'nin elektronik olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır. e-Döviz uygulamasıyla elektronik ortamda oluşturulan e-Döviz Alım Satım Belgesi muhatabının isteği doğrultusunda internet ortamında veya kağıt ortamında alıcıya gönderilebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.09.2021 tarihinde yayınlanan Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

e-Döviz Alım Satım Belgesi geçiş zorunluluğu nedir? e-Döviz Alım Satım Belgesi geçiş süresi nedir?

Döviz Alım ve Satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin, 1.1.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri Döviz Alım ve Döviz Satım belgelerini "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenlemeleri zorunludur.
Zorunluluk kapsamına dahil olan yetkili müesseselerin gerekli hazırlıklarını yapmaları 1.1.2022 tarihi itibariyle düzenleyecekleri belgeleri "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

e-Döviz Alım Satım Belgesi Uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?

 • GİB Portal aracılığıyla,
 • Özel Entegratörler aracılığıyla,
 • Özel Entegrasyon yöntemiyle,

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulamasından yararlanmak mümkündür.

e-Döviz Alım Satım Belgesi nasıl düzenlenir?

Kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım Satım belgesinde olması gereken zorunlu bilgilerle GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere, Başkanlığın belirlediği karekod ya da barkodun 1.1.2022 tarihinden itibaren e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması zorunludur.
Ayrıca belgenin içinde yer aldığı zarfa "3900892152" VKN'li "Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal Alıcı"sı yazılarak, Elektronik Döviz alım/satım belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Mükellefin adı soyadı ve unvanı,
 • Mükellefin adresi,
 • Mükellefin Vergi Dairesi ve vergi numarası,
 • Döviz alım satım belgesinin seri ve sıra numarası,
 • Dövizi satan kişi veya kuruluşun adı, soyadı, uyruğu ve unvanı,
 • Satılan dövize ait bilgiler; geldiği ülke, geliş nedeni, cinsi, uygulanan kur tutarı, TL karşılığı, USD karşılığı, ihracat şekli, teslim şekli, gümrük çıkış
 • beyannamelerinin tarihi, numarası, çıkış kapısı, yurda getirilen dövizin ödeme şekli (kesintiler, kalan net tutar) ve açıklama,
 • Tarih, isim, kaşe ve imza,

Firmalar, e-Döviz Alım Satım Belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ek olarak farklı bilgilere de yer verebilirler.

e-Döviz Alım Satım Belgesi düzenlememenin cezası nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zamanında geçmeyen mükellefler ile Elektronik Döviz Alım Satım Belgesi biçiminde düzenlenmesi gereken Döviz Alım Satım Belgesini istisnai durumlar haricinde e-Döviz Alım Satım Belgesi olarak düzenlemeyen ve almayan (kağıt Döviz Alım Satım Belgesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

e-Döviz Alım Satım Belgesi Teknik Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.09.2021 tarihinde yayınlanan e-Döviz Alım Satım Belgesi Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

onca-on-muhasebe1

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp