e-Döviz Alım Satım Belgesi

e-Döviz Alım Satım Belgesi nedir?

Döviz alış ve satışlarında matbu olarak düzenlenen Döviz Alım Belgesi ile Döviz Satım Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen "Döviz Alım" ve "Döviz Satım" belgeleri ile aynı hukuki özelliklere sahiptir.

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulaması nedir?

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulaması, döviz alım satım işiyle uğraşan firmalarla yasa gereğince döviz alım satım belgesi düzenleyen mükelleflerin kağıt ortamda düzenlediği Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi'nin elektronik olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.

Bu uygulama, kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde, tek belge olarak düzenlenebilen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi" ile "Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi"ni de kapsamaktadır.

Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki "Döviz Alım/Satım" ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen "Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım" belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Nedir? e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi Zorunluluğu Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

e-Döviz Alım Satım Belgesi geçiş zorunluluğu nedir? e-Döviz Alım Satım Belgesi geçiş süresi nedir?

Döviz Alım ve Satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseselerin, 01.01.2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri Döviz Alım ve Döviz Satım belgelerini "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenlemeleri zorunludur.
Zorunluluk kapsamına dahil olan yetkili müesseselerin gerekli hazırlıklarını yapmaları 01.01.2022 tarihi itibariyle düzenleyecekleri belgeleri "e-Döviz Alım Belgesi" ve "e-Döviz Satım Belgesi" olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.09.2021 tarihinde yayınlanan Yetkili Müesseselerce Düzenlenen Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerinin Elektronik Döviz Alım ve Satım Belgesi Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilmesi Hakkında Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Mysoft Dijital Dönüşüm A.Ş. Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) onaylı özel entegratördür.

e-fatura-basvuru

e-Döviz Alım Satım Belgesi Uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?

 • GİB Portal aracılığıyla,
 • Özel Entegratörler aracılığıyla,
 • Özel Entegrasyon yöntemiyle,

e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulamasından yararlanmak mümkündür.

e-Döviz Alım Satım Belgesi nasıl düzenlenir?

Kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım Satım belgesinde olması gereken zorunlu bilgilerle GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere, Başkanlığın belirlediği karekod ya da barkodun 1.1.2022 tarihinden itibaren e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması zorunludur.
Ayrıca belgenin içinde yer aldığı zarfa "3900892152" VKN'li "Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal Alıcı"sı yazılarak, Elektronik Döviz alım/satım belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir.

e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

e-Döviz Alım Satım Belgesinde bulunması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Mükellefin adı soyadı ve unvanı,
 • Mükellefin adresi,
 • Mükellefin Vergi Dairesi ve vergi numarası,
 • Döviz alım satım belgesinin seri ve sıra numarası,
 • Dövizi satan kişi veya kuruluşun adı, soyadı, uyruğu ve unvanı,
 • Satılan dövize ait bilgiler; geldiği ülke, geliş nedeni, cinsi, uygulanan kur tutarı, TL karşılığı, USD karşılığı, ihracat şekli, teslim şekli, gümrük çıkış
 • beyannamelerinin tarihi, numarası, çıkış kapısı, yurda getirilen dövizin ödeme şekli (kesintiler, kalan net tutar) ve açıklama,
 • Tarih, isim, kaşe ve imza,

Firmalar, e-Döviz Alım Satım Belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ek olarak farklı bilgilere de yer verebilirler.

e-Döviz Alım Satım Belgesi düzenlememenin cezası nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamasına zamanında geçmeyen mükellefler ile Elektronik Döviz Alım Satım Belgesi biçiminde düzenlenmesi gereken Döviz Alım Satım Belgesini istisnai durumlar haricinde e-Döviz Alım Satım Belgesi olarak düzenlemeyen ve almayan (kağıt Döviz Alım Satım Belgesi olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

e-Döviz Alım Satım Belgesi Teknik Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.09.2021 tarihinde yayınlanan e-Döviz Alım Satım Belgesi Teknik Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

WhatsApp