e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

  • 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar, uzatıldı.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

İster Kurumlar vergisi ister Gelir vergisi mükellefi olun, e-defterlerinizi ve e-Defter beratlarınızı belirli sürelerde GİB'e göndermeniz gerekmektedir.

Gerçek kişiler e-defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait e-imza ya da mali mühür ile imzalar. Tüzel kişiler, ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

İmzalı ya da mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve GİB'e iletilir. Sürenin son günü hafta tatiline veya resmi tatile rastlarsa, takip eden ilk iş gününün tatil saatine kadar berat yüklenebilir. 

2021 E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİ

e-Defter ve berat dosyalarını oluşturma, e-İmza veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve GİB onaylı berat dosyalarını alma süreleri aşağıdaki gibidir.

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Durumunda e-Defter Berat Dosyalarının Yüklenme Zamanı

Dönem e-Defter Berat Yükleme Son Günü

Ocak - Nisan ayı sonu
Şubat - Mayıs ayı sonu
Mart - Haziran ayı sonu
Nisan - Temmuz ayı sonu
Mayıs - Ağustos ayı sonu
Haziran - Eylül ayı sonu
Temmuz - Ekim ayı sonu
Ağustos - Kasım ayı sonu
Eylül - Aralık ayı sonu
Ekim - Ocak ayı sonu
Kasım - Şubat ayı sonu
Aralık - Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Durumunda e-Defter Berat Dosyalarının Yüklenme Zamanı

Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonu
Nisan-Mayıs-Haziran Ağustos ayı sonu
Temmuz-Ağustos-Eylül Kasım ayı sonu
Ekim-Kasım-Aralık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

mysoft e-fatura-banner-3

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ GİB BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNE YÜKLEME TARİHLERİ

e-Defter geç yükleme cezası nedir?

e-Defter oluşturulurken, Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere uyulması zorunludur.
Tebliğde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde e-Defter oluşturan veya oluşturdukları e-Defterleri ve bunlarla ilişkili Berat dosyaları ile muhasebe fişlerini yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

e-Defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, Tebliğde belirtilen sürelerde e-Defter ve Berat dosyalarını, oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyalarının Başkanlık onayına sunulmak üzere GİB sistemlerine yüklememesi ya da süresinden sonra yüklenmesi halinde, diğer vergisel yükümlülükler ile birlikte Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

2021 yılında uygulanacak Özel Usulsüzlük Ceza Tutarlarının listesine ulaşmak için tıklayınız. 

e-Defter Saklama

Mysoft E-Portal üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde e-Defter ve beratlarınızı oluşturarak GİB'e gönderebilir ve 10 yıl boyunca saklayabilirsiniz.

e-Defter hakkında detaylı bilgi almak için 7 gün 24 saat boyunca bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-defter-kampanya1

TC Kimlik Kartlarına Uzaktan Nitelikli Elektronik Sertifika NES (e-İmza) Yüklenebilecek!

 18 Ekim 2021 Pazartesi

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES (e-imza) yüklenebilecek.

Devamı

Sağlık Sektöründeki Veri Sorumluları VERBİS'e Kayıt Olmak Zorunda Mı?

 15 Ekim 2021 Cuma

Doktorlar, Muayenehaneler, Klinikler veya Hastaneler VERBİS'e kayıt olmak zorunda mı?

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Önemi Nedir?

 13 Ekim 2021 Çarşamba

KVKK sadece veri güvenliğinin korunmasını değil aynı zamanda pazarlama ve reklam sektörünün...

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nasıl Hazırlanır? Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

Aydınlatma metinlerinde açık, kolay anlaşılır ve mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmalıdır.

Devamı

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

 7 Ekim 2021 Perşembe

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır? 2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Devamı

KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir? KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü Nasıl Yerine Getirilir?

 5 Ekim 2021 Salı

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için getirilmiş bir yükümlülüktür.

Devamı

e-Döviz Alım Satım Belgesi Nedir? Nasıl Düzenlenir? Geçiş Zorunluluğu Nedir?

 1 Ekim 2021 Cuma

e-Döviz Alım Satım Belgesi, kağıt ortamdaki Döviz Alım/Satım belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Devamı

2022 e-Defter Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Defter Geçiş Süresi Nedir?

 30 Eylül 2021 Perşembe

e-Defter başvurusu nasıl yapılır? e-Defter başvurusunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Devamı

Covid 19 ve PCR Test Sonuçları KVKK Kapsamında İşlenebilir Mi?

 29 Eylül 2021 Çarşamba

Yetkili kurumlar ve işverenler, Covid 19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini KVKK kapsamında işleyebilecek.

Devamı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

 27 Eylül 2021 Pazartesi

SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek.

Devamı
WhatsApp