e-Defter Sık Sorulan Sorular. e-Defter Hakkında Merak Edilenler

e-Defter Sık Sorulan Sorular. e-Defter Hakkında Merak Edilenler

e-Defter nedir? e-Defter Beratı nedir? e-Defter kimlere zorunludur? e-Defter uygulamasına nasıl başvurulur? e-Defter hakkında merak edilen tüm sorular ve daha fazlası bu yazımızda!

e-Defter nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterinde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler e-Defter olarak tutulmak zorundadır?

Yevmiye defteri ve Büyük defter (Defter-i kebir)

Hem kağıt hem de e-Defter tutulabilir mi?

Defterlerini e-Defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

e-Defter Beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar kapsamında elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

GİB e-Defter sisteminde bir sorun oluşması ve yasal sürenin sonunda yüklenmeye çalışılan beratların GİB e-Defter uygulamasına yüklenememesi durumunda, bu beratlara mali mührünün yanı sıra zaman damgası eklenmelidir. GİB sisteminde oluşan sorun giderildiğinde zaman damgalı saklanan berat GİB e-defter uygulamasına yüklenmeli ve GİB imzalı berat indirilmelidir. Yasal sürelerde beratı oluşturduğunuzun anlaşılması açısından zaman damgalı berat ispat aracı olarak kullanılacaktır. Sadece beratların zaman damgalı olması yeterlidir. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur.

Zaman damgası adet (kontör) bazındadır. Her bir berata konulan zaman damgası bir kontör olarak adlandırılır. Defterlere de zaman damgası eklenmek zorunlu değildir. Ancak yine de kullanıcı tercihen eklemek isterse, burada zaman damgası sayfa sayısına göre değil, defter parçasının kendisine eklenmektedir. Dolayısıyla her defter parçasına konulan zaman damgası da bir kontör olarak hesabınızdan düşmektedir.

e-Defter beratı oluştururken muhasebe kayıtlarının GİB'e aktarılması gerekir mi?

e-Defter muhasebe kayıtları GİB'e aktarılmaz. e-İmzalı veya Mali Mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef tarafından saklanır.

e-Defter Zorunluluğu kimleri kapsamaktadır?

* 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

* 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

e-Defter uygulamasına nasıl başvurulur?

Tüzel kişiler kendilerine ait Mali Mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait Mali Mühür veya e-İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden başvuru yapabilirler. e-Fatura için temin edilen Mali Mühür e-Defter uygulamasına başvurmak içinde kullanabilir. Ayrıca posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Bu arada kendi yazılımlarını kullanarak e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler, programları için GİB'den uyumlu yazılım onayını aldıktan sonra e-Defter uygulamasında kullanıcı olmak için kağıt başvuru yapmaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı e-Defter başvurusu yapılabilir mi?

İsteğe bağlı olarak e-Deftere geçmek isteyen mükellefler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden başvurularını yapabilirler. Başvuru esnasında gerçek kişilerin e-İmza veya Mali Mühür, tüzel kişilerin ise Mali Mühür ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e-Defter kullanıcısı olmak için e-Fatura kullanıcı olmak zorunlu mu?

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.

e-Defter başvurusu iptal edilebilir mi?

Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin başvurularını iptal etmeleri mümkün değildir. İsteğe bağlı e-Defter uygulamasına geçen mükellefler ise GİB'na bir dilekçe yazarak (Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi, No:16 06110 Altındağ/ANKARA) adresine göndermeleri durumunda e-Defter başvurularını iptal edebilirler.

e-Defter başvurusunda bilgiler nasıl değiştirilir?

Unvan ve vergi kimlik numarası hariç e-Defter başvuru formundaki bilgileri güncellemek için yapılması gerekenler:

  • Tüzel kişiler için Mali Mühür, gerçek kişiler için Nitelikli Elektronik Sertifika kullanarak e-Defter uygulamasına giriş yapın.
  • "Bilgi Güncelle" bölümüne tıklayın.
  • Açılan ekranda yer alan bilgileri güncelleyin.

Şirketlerin şubeleri için de e-Defter uygulamasına başvurmaları gerekir mi?

Şirketler e-Defter uygulamasına vergi kimlik numarası üzerinden başvuru yapmaktadır. Daha sonra tercih ettikleri uyumlu yazılım programları vasıtasıyla merkez ve şube olmak üzere ayrı ayrı defter ve beratlarını oluşturabilirler.

Uyumlu yazılım programı nedir? Uyumlu yazılım programı kullanmak zorunlu mu?

e-Defter kullanıcılarının, e-Defter ve beratlarını oluşturmada kullanacakları ve 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, GİB'den onay almış paket yazılımlara "uyumlu yazılım" denir. Bu yazılımların listesine ulaşmak için tıklayınız

e-Defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir program kullanmak zorundadır.

Platform bağımsız uyumlu yazılım programı nedir?

Uyumlu Yazılımlar Listesinde yayımlanan firmaların hepsi, e-Defter uygulaması kapsamında e-Defter ve beratları GİB'nın belirlediği format ve standartlarda defter oluşturmak için izin almış uyumlu yazılım programlarıdır.

Ancak bazı firmalar, programlarına platform bağımsız özelliği ekleyerek, kendi yazılımlarını muhasebe programlarından bağımsız hale getirmiştir. Bu şekilde, müşterileri hangi muhasebe programını kullanırsa kullansın, veri aktarımında müşterisine uygun bir yol belirleyerek elektronik defter ve berat üretebilmektedir. Bu özellikte olmayan firmalar ise, sadece onay aldıkları muhasebe programı üzerinden veri aktarımı yaparak elektronik defter ve berat üretmektedir.

Uyumlu Yazılımlar Listesinde hangi yazılımın platform bağımsız olduğu bilgisi de verilmektedir.

Uyumlu yazılım firması değiştirmek mümkün mü?

  • Uyumlu yazılım firmasını değiştirmek için e-İmza araçları ile (tüzel kişiler için MALİ MÜHÜR, gerçek kişiler için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA) e-Defter uygulamasına giriş yapın,
  • Bilgi Güncelle bölümüne tıklayınız.
  • Açılan ekranda yer alan bilgileri güncelleyin.

e-Defter'e geçişten önceki dönemlere ait kağıt defterlerin Kapanış tasdikleri nasıl ve hangi sürelerde yapılmalıdır?

Şayet hesap dönemi başlangıcında e-Defter uygulamasına başlandıysa; önceki hesap dönemine ait kâğıt defterlerin kapanış tasdiki, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılmalıdır.

Şayet dönemi içerisinde e-Defter uygulamasına başlandıysa; e-Defter uygulamasına geçilmeden önceki tarihlere ait kâğıt defterlerin kapanış tasdikinin hangi süreler içerisinde yapılacağı 2 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde şu şekilde belirtilmiştir:

MADDE 4 - "3.3.4. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır."

e-Defter uygulamasında "Açılış ve Kapanış Onayları" hangi sürelerde nasıl yapılmalıdır?

Açılış Onayı: 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için "Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir. " hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin ilk ayına ait berat yüklemeleri açılış onayı yerine geçecektir.

Kapanış Onayı: 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için "Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçecektir." hükmü bulunmaktadır.

  • Tüzel Kişiler Hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratları 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar gönderilmelidir. Bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin son ayına ait berat yüklemeleri kapanış onayı yerine geçecektir.
  • Gerçek Kişiler Hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratları 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe göre ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar gönderilmelidir. Bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin son ayına ait berat yüklemeleri kapanış onayı yerine geçecektir.

e-Defterde her yevmiye kaydında belge türü yer almak zorunda mı?

Hayır, muhasebe kaydına esas teşkil eden işlemlerin çoğunluğu bir belgeye dayanmakla birlikte, hiçbir belgeye dayanmayan işlemlerde mümkündür. Örneğin, açılış-kapanış işlemleri belgeye dayalı olmayabilir.

Serbest meslek makbuzu, e-Defterde hangi belge türünde gösterilmelidir?

Serbest meslek makbuzu, kılavuzda sayılan belgeler arasında yer almadığı için belge türü olarak "other" ve belge açıklaması "serbest meslek makbuzu" yazılmalıdır. Ayrıca belgenin numarası ve tarihinin de girilmesi zorunludur.

Ödeme Yöntemi (XBRL karşılığı payment method) alanı nasıl kullanılmalıdır?

Tahsilat veya ödeme ödeme yöntemi alanı e-Defterde kullanılmalıdır. Bu bölüme yalnızca ödeme çeşidini ifade edecek bilgi yazılır. Örneğin; nakit, kredi kartı, çek, senet, banka yazılmalıdır.

e-Defterdeki muhasebeci bilgileri bölümüne ne yazılmalıdır?

SM/SMMM veya YMM bir firma için defter oluşturuyorsa, muhasebeci bilgileri alanına SM/SMMM veya YMM'ye ait ad-soyadı ve unvanı yazılır. Şayet defterler firma içinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölümünün yetkilisinin adı-soyadı ve unvanı yazılmalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) beratlar hangi yollarla gönderilmektedir?

  • GİB e-Defter Uygulaması
  • Webservis aracılığıyla

e-Defter uygulamasına nasıl giriş yapılır?

Mükellefler, e-Defter uygulamasına https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden firmalarına ait Mali Mühür ile giriş yapabilirler.

Berat gönderildikten sonra muhasebe kayıtlarında değişiklik yapılabilir mi?

Söz konusu aya ait defterlerin Beratı GİB e-Defter uygulamasına gönderildikten sonra o aya ait muhasebe kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

Berat yüklemek için verilen üç aylık süre, muhasebe kayıtlarının işlenme süresi midir?

Berat yükleme süresi, muhasebe kayıtlarının elektronik kayıtlar bütünü olarak defter ve berat oluşturulması ve bunlar üzerinde gerekli kontrollerin yapılması için mükelleflere verilen süredir.

Boş defter nedir? Hangi şartlarda oluşturulur?

e-Defter uygulamasında parçalı defter oluşturmak mümkündür. Bu parçalı defterlerin, herhangi birinde, oluşturulan tarih aralığında hiçbir muhasebe kaydının olmaması halinde, o defter parçasının da boş defter olarak oluşturulması ve beratının GİB e-Defter uygulamasına gönderilmesi gerekmektedir.

Kontrol Numarası (XBRL karşılığı Uniqueid) nedir?

Kontrol numarası, birbirinden ayrı olarak oluşturulan defter dosyalarının müteselsilliğini ve birbirleri ile bağlanabilmelerini sağlamaya yönelik bir numaradır. 3 haneli harf grubunu ifade eden doküman kodu ile 12 haneli numaranın birleşiminden meydana gelen uniqueID bu elemana yazılacaktır. 12 haneli numaranın ilk 4 hanesi dokümanın düzenlendiği takvim yılını sonra gelen 2 hane defterin ait olduğu ayı, kalan 6 hane ise müteselsil numarayı ifade etmektedir. 3 haneli doküman koduna, yevmiye defteri için "YEV", büyük defter için "KEB" yazılacaktır. Dokümanı düzenleyen bünyesinde aynı uniqueID birden fazla kullanılamaz.

Parçalı defter nedir? Bir parçanın boyutu maksimum kaç megabayt olmalıdır?

e-Defterler, aylık dönemler itibariyle oluşturulur. Oluşturulan e-Defterlerin görüntülenebilmesi ve doğrulanabilmesi için teknik boyut sınırı bulunmaktadır. Bir aya ait defterin sıkıştırılmamış (paketlenmemiş) maksimum boyutu 200 MB olmalıdır. Bu teknik boyut sınırı nedeniyle aylık olarak oluşturulacak bir defterin, birden fazla XML dosya olarak oluşturulması gerekebilir. Bu şekilde oluşturulacak dosyaların her birine "defter parçası" adı verilmektedir.

200 MB'lık teknik boyut sınırı, defterlerin doğrulanması ve görüntülenmesi için kullanılacak donanımların optimum özellikleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu teknik boyut sınırı e-Defter paketi içerisinde yer alan teknik kılavuzlarda açıklanmış olup, uyumlu yazılımlar tarafından da bu boyut kontrolleri yapılması zorunludur.

Mükellefler, oluşturdukları e-Defterlerinin görüntülenmesinden ve ibrazından sorumludur. Dolayısıyla mükellefler kendi bilgi işlem sistemlerini de göz önünde bulundurarak, 200 MB'ı aşmayacak şekilde, defterlerinin görüntülenebildiği ergonomik boyutu tespit ederek e-Defter oluşturmalıdırlar.

e-Defter Sık Sorulan Sorular içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınmıştır.

e-Defter Fiyat Listesi

e-defter-fiyatları

İleti Yönetim Sistemi'nin Şirketlere ve Vatandaşlara Faydası Nedir?

 20 Kasım 2020 Cuma

İYS ile kurallara uymayan gerçek ve tüzel kişilerden kaynaklı haksız rekabetin önüne geçilecek.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi-İYS Kullanımı Ücretli Midir?

 20 Kasım 2020 Cuma

75.000'e kadar adres sayısına sahip hizmet sağlayıcılara Seviye-1 hizmetleri bir yıl süreyle ücretsizdir!

Devamı

İzinsiz Gönderilen Mesaj, Mail ve Aramalar Nereye Şikayet Edilir? TİSS Nedir?

 19 Kasım 2020 Perşembe

İstenmeyen mesaj, mail ve aramalar için şikayet başvurularını TİSS üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

e-Defter Uygulamasına 01/01/2021 Tarihi İtibariyle Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru!

 18 Kasım 2020 Çarşamba

01/01/2021 Tarihi İtibariyle e-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Devamı

İleti Yönetim Sistemi İdari Yaptırımları Nedir?

 17 Kasım 2020 Salı

Vatandaşın izni olmadan ticari elektronik ileti gönderimi yapan hizmet sağlayıcılara idari para cezası uygulanır.

Devamı

Ticari Elektronik İleti Gönderme Koşulları Nelerdir?

 17 Kasım 2020 Salı

Ticari elektronik ileti gönderen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken temel kurallar nelerdir?

Devamı

Vergi ve SSK Prim Borçlarında Yapılandırma Başladı!

 17 Kasım 2020 Salı

Prim ve vergilere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devamı

Garanti Belgeleri ve Servis Fişleri Elektronik Ortamda Tüketiciye Verilebilecek!

 5 Kasım 2020 Perşembe

Garanti belgeleri, teslim belgeleri ve servis fişleri artık dijital ortamda da tüketiciye verilebilecek.

Devamı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) A.Ş.'den Duyuru 20.10.2020

 20 Ekim 2020 Salı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) A.Ş. İLETİ 5, İLETİ 25 ve İLETİ 75 - Seviye 1 hizmetleri 1 yıl süre ile ücretsiz.

Devamı

e-Defter ve e-Defter Beratının Saklanması ve İbrazı Nasıl Olmalıdır?

 15 Ekim 2020 Perşembe

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde e-Defter ve e-Defter beratının saklanması ve ibrazı 

Devamı

e-Defter ve Berat Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayınlandı!

 12 Ekim 2020 Pazartesi

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin "e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu"

Devamı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı!

 23 Eylül 2020 Çarşamba

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine yönelik açıklamaların yer aldığı broşür hazırlandı.

Devamı

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı!

 23 Eylül 2020 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" yayımlandı.

Devamı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu Nedir? Ne İşe Yarar?

 21 Eylül 2020 Pazartesi

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS), Elektronik Ticaret Bilgi Platformu hayata geçirildi.

Devamı

Türkiye'de Yaşamayan Yurt İçi Müşterilere Ticari Elektronik İleti Gönderilir Mi?

 18 Eylül 2020 Cuma

Türkiye'de yerleşik olmayan yurt içi müşterilerine Tic.İleti gönderimi yapanlar İYS'ye kaydolmak zorunda mıdır?

Devamı

İmza Sirküsü Nedir, Nasıl Alınır? Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

 16 Eylül 2020 Çarşamba

İmza sirküleri sayesinde sahte imza kullanılarak dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmektedir.

Devamı

Konkordato Nedir? Nasıl İlan Edilir? Kimler Konkordato Talep Edebilir?

 10 Eylül 2020 Perşembe

Kimler konkordato talep edebilir? Şirketler neden konkordato başvurusunda bulunur?

Devamı

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nedir? Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Verilir?

 9 Eylül 2020 Çarşamba

İşverenin, çalışanın sigortalılığı sona ermesi ile düzenlediği ve SGK'ya verdiği belgeye işten çıkış bildirgesi denir.

Devamı
WhatsApp