e-Defter Saklama Zorunluluğu 2021 e-Defter Saklama Nasıl Yapılır?

e-Defter Saklama Zorunluluğu 2021 e-Defter Saklama Nasıl Yapılır?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanma zorunluluğu, e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamaktadır. 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB'nın bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi işletim sistemleri üzerine kurulabilir?

e-Defter Saklama uygulaması Windows işletim sistemleri üzerine kurulmaktadır.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi web adresleri ile bağlantı kurmaktadır?

Uygulama, deftersaklama.gib.gov.tr 443 ve localhost 1085 (SaxonApi) adresleri ile bağlantı kurmaktadır.

e-Defter Saklama uygulaması, hangi protokolleri kullanmaktadır?

e-Defter Saklama uygulaması HTTP protokolünü kullanmaktadır.

e-Defter Saklama uygulamasının çalışması için .net framework, java gibi ayrıca bir yazılım yüklenmeli midir?

Uygulama .net üzerinde geliştirilmiştir. Bu nedenle .net framework 4.5 veya üstü kurulu versiyonlar ile çalışmaktadır. Aynı zamanda söz konusu framework bilgisayarınızda kurulu değil ise Saklama Uygulaması otomatik olarak indirip kurmaktadır.

Uygulamanın çalışabilmesi için oturum açan kullanıcının, yönetici yetkisine ihtiyacı var mı?

Uygulamayı bilgisayarınıza kurabilmek için yönetici (admin) yetkinizin olması gerekmektedir. Yönetici yetkiniz yoksa bilgisayarınızda kurulum işlemine yetkiniz olmadığınıza dair uyarı alırsınız.

e-Defterlerin ve berat dosyalarının GİB bilgi işlem sistemine yüklenip yüklenmediği nasıl anlaşılır?

"e-Defter Listesi" ekranında Gönderim Adımı "BAŞARILI" olarak görülen dosyalar sisteme yüklenmiştir.

Ayrıca e-Defter Saklama Uygulaması en kısa zamanda e-Defter Uygulaması ile entegre edilecek dolayısıyla saklama uygulamasına gönderilen paketlerin durumu izlenecektir.

Klasöre bırakılacak dosyalar hangi formatta olmalıdır?

Klasör içerisinde yalnızca e-Defter ve berat dosyalarının ".zip" formatında sıkıştırılmış halleri olmalıdır. Söz konusu ".zip" dosyalar asıl xml dosyalar ile aynı şekilde isimlendirilmelidir.
Bunun dışında ".Zip" , ".ZIP", ".rar" v.s. uzantılı dosyalar sisteme alınmamaktadır.

e-Defter Saklama Uygulamasının web erişim arayüzü var mıdır?

Uygulama web base bir uygulama değildir, yalnızca form uygulama olarak kullanıma sunulmuştur. Bu yüzden edefter.gov.tr internet sitesinden indirilmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda uygulama kendini otomatik olarak güncellemektedir.

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyaları, GİB bilgi işlem sistemi yerine Özel Entegratörlerin sistemlerinde saklanabilir mi?

e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak Özel Entegratör kuruluşlar yetkilendirilmemiştir. Saklama işlemi sadece Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ancak, bu zorunluluk mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle mükellefler bu görevlerini yerine getirirken sorun yaşamamak adına isterlerse GİB sistemlerine yüklenen ikincil kopyaların dışında kendi ihtiyaçları için e-Belge saklama kuruluşlarından veya güvenli veri merkezlerinden ayrıca hizmet alabilirler.

2020 yılı içinde e-Defter mükellefiyeti son bulan mükellefin, e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarını yükleme zorunluluğu var mıdır?

2020/Ocak döneminden başlamak üzere GİB e-Defter uygulamasına yüklenmiş tüm beratların ve ait olduğu e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi zorunludur. Berat yükleme zorunluluğu devam ettiği sürece ikincil kopyaların GİB sistemlerine yüklenme zorunluluğu da devam edecektir.

Uygulama kullanımı sırasında belirlenen dosya yolunun bağlandığı klasörde hangi dosyaların bulunması gerekmektedir. Ayrıca tüm dosyalar Saklama uygulaması ile GİB'e aktarılmakta mıdır?

Dosya yolu ile belirlediğimiz klasörde e-Defter, berat ve GİB onaylı berat dosyalarının ".zip" hallerinin bulunması zorunludur. Kontroller bu üç dosya türü üzerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda sisteme sadece e-Defterler ve GİB onaylı berat (GİB ön ekli) dosyaları alınmaktadır.

e-defter-kampanya1

e-Defter Saklama Uygulamasında alınan "Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır" uyarısı ne anlamı gelmektedir?

"Çapraz doğrulama kontrolü hatalıdır" uyarısını alan mükellefler, ilgili dönem e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan "e-Defter görüntüleyici programı" ile kontrol ederek "Durum Raporu"nun ekran görüntüsünü edefter@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletmesi durumunda teknik ekip tarafından gerekli kontroller yapılarak tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır.

Yüklenen dosyaların durumlarının "Başarılı" veya "Başarıyla gönderildi" şeklinde görünmesi arasındaki fark nedir?

Yüklenen dosyalardan durum kodu "Başarıyla gönderildi" şeklinde olanlar, işlenmek üzere kuyrukta beklemektedir. Durum kodunun, yoğunluk nedeniyle "Başarılı" koduna dönmesi zaman alabilir. Bu durumda gönderilen paketlerle ilgili bir işlem yapılmasına gerek yoktur, durum kodunun değişimi takip edilmelidir.

e-Defter Bildirim Uygulamasına giriş yapıldığında farklı mükellefin yükleme bilgilerini görünmesi durumu nedir?

Bu durum yapılacak bir güncelleme ile çok kısa bir sürede çözümlenecek. e-Defterler, kullanıcı lokalinde kriptolanarak gönderildiği için içeriği GİB da dahil olmak üzere hiç bir kullanıcı tarafından görüntülenememektedir.

e-Defter Listesinde "Dosya CRC Kontrolu yapıldı" şeklinde uyarı çıkması ne demektir?

Bu uyarı, kriptolanmak üzere saklama uygulamasına yüklenen e-Defter ve GİB onaylı berat dosyalarının Merkeze gönderilmeden önce uygulama arayüzünde işleminin devam ettiğini belirtmektedir. Bu durum işlemin devam ettiği Paketlerin henüz başarıyla yüklenmediğini ifade etmektedir.

Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü "Başarıyla Gönderildi." olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü "BAŞARILI" olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

e-Defter Listesinde "Dosya Kilitli" şeklinde uyarı çıkması durumu?

"Dosya Kilitli" uyarısı, paketlerin işleminin devam ettiği, henüz Merkeze gönderilmediği anlamına gelmektedir. Arayüzde yapılan işlemler tamamlandığında merkeze gönderilir, statüsü "Başarıyla Gönderildi." olur. Sonrasında ise merkezde işlemleri tamamlanıp, başarıyla işlendiğinde statüsü "BAŞARILI" olarak güncellenerek süreç tamamlanır.

e-Defter ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları nereden ve nasıl görüntülenmektedir?

e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebilecekleri ekran kullanıma açıldı. Söz konusu ikincil kopyaları, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, "e-Defter Saklama Listesi" menüsünden dönem seçerek görüntüleyebilirsiniz.

e-defter-kampanya1

e-Fatura Mükellefi Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi veya Perakende Satış Fişi Kullanabilir Mi?

 17 Haziran 2021 Perşembe

Fatura mükelleflerinin fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları halinde, perakende satış fişleri geçerli değildir

Devamı

Vergi ve Matrah Artırımı Nedir? Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

 16 Haziran 2021 Çarşamba

Matrah artırımı, vergi denetlemelerinden ilave vergi ödeyerek muaf tutulmanızı sağlayan uygulamadır.

Devamı

2021 Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi! Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

 9 Haziran 2021 Çarşamba

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Devamı

Sağlık Sektörünün 2021 Yılında e-Defter Uygulamasına Geçiş Yapması Zorunlu Mu?

 3 Haziran 2021 Perşembe

e-Fatura mükellefleri aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Eczanelerde e-Fatura Zorunluluğu 2021? Eczanelerde e-Defter Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

 3 Haziran 2021 Perşembe

Eczaneler ve ecza depoları da 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle e-Fatura uygulaması zorunlu oldu.

Devamı

Medikal Sektörde e-Fatura Zorunluluğu Nedir? Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

 3 Haziran 2021 Perşembe

Sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç temin edenlere e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu.

Devamı

Kliniklere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Klinikler, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapacaklar.

Devamı

Fizik Tedavi Merkezlerine e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Fizik Tedavi Merkezleri, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura geçişi yapacaklar.

Devamı

Optisyenlere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 2 Haziran 2021 Çarşamba

SGK ile sözleşme imzalayan Optisyenlik firmaları 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Fatura geçişi yapacaklar.

Devamı

KDV Tevkifatı İle İlgili Değişiklik Yapıldı

 2 Haziran 2021 Çarşamba

Katma Değer Vergisi tevkifatı ile ilgili değişiklikler yapıldı

Devamı
WhatsApp