2022 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

2022 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 2022 yılında uygulanacak ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren "Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2021'de 380 TL olan ceza tutarı, 2022 yılında 500 TL olarak düzenlendi.

VUK 353. maddesine göre, Elektronik Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet) belgelerin, istisnai durumlar haricinde, kağıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

2022 e-Arşiv Fatura düzenlememe cezası nedir?

  • e-Arşiv Faturanın verilmemesi,
  • e-Arşiv Faturada gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi,
  • Düzenlenen e-Arşiv Fatura'nın aslı ile örneğinde farklı tutarlara yer verilmesi,
  • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Arşiv Fatura (Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç) kağıt olarak düzenlenmesi,
  • e-Arşiv Fatura'nın (7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre) hiç düzenlenmemiş sayılması,

halinde her bir belge için 500 TL usulsüzlük cezası kesilir.

Her bir belge türüne ilişkin olarak bir tespit için toplam ceza 25 bin TL'yi, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250 bin TL'yi geçemez.

Resmi Gazetede yayınlanan 2022 yılında uygulanacak özel usulsüzlük ceza listesine ulaşmak için tıklayınız.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 22 Nisan 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Araç Alım, Satım, Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Tebliğ ile e-Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Devamı

Demir Çelik Sektörü İçin e-Fatura ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye'ye geçiş yapmaları zorunludur.

Devamı

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğunda limitler aşağıya çekildi.

Devamı

Akaryakıt Firmaları İçin e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Zorunluluğu Nedir? Geçiş Süresi Ne Zaman?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Akaryakıt firmalarına e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu nedir? Fatura düzenleme süresi nedir?

Devamı

Emlak ve Gayrimenkul Sektörü İçin e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Fatura Geçiş Şartları Nelerdir?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Gayrımenkul sektörü için 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, Temmuz 2022'ye kadar e-Faturaya geçiş yapmak zorundalar.

Devamı

Otellere e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunlu Mu? Oteller e-Faturaya Ne Zaman Geçiş Yapacaklar?

 21 Nisan 2022 Perşembe

Konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya geçiş zorunluluğu getirildi.

Devamı

İnsan Kaynakları Yönetimi HRM Nedir? Ne İş Yapar? İK Bilgi Sistemi HRIS Nedir?

 20 Nisan 2022 Çarşamba

İnsan Kaynakları Yönetim sistemi, şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları sistemdir.

Devamı

Finansal Analiz Nedir? Finansal Analiz Teknikleri Nelerdir?

 18 Nisan 2022 Pazartesi

Finansal analiz şirketlerin mali tablolarındaki verilerin; finansal faaliyetleri yönetmek ve yönlendirmek için analiz edilmesidir.

Devamı

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

 14 Nisan 2022 Perşembe

Nakit akışları, nakit ve nakit benzerlerinin işletmeye girişi ve işletmeden çıkışıdır.

Devamı
WhatsApp