2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM Zorunluluğu Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzunun elektronik halidir. e-SMM uygulaması, kağıt serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturularak, alıcıya kağıt veya elektronik ortamda iletilerek, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesidir.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş yapacak mükelleflerin, e-SMM uygulamasından yararlanma yöntemlerinden biriyle ve başvuru usul ve esaslarına uygun bir şekilde e-SMM uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzuna nasıl geçiş yapılır?

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM zorunluluğu nedir?

Vergiden muaf olmayan serbest meslek mensuplarının açıklanan sürelerde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olması ve belirtilen tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzlarını "e-Serbest Meslek Makbuzu" olarak düzenlemeleri zorunludur.

509 VUK Genel Tebliğ kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle tüm serbest meslek erbapları e-SMM uygulamasına zorunlu olarak geçiş yaptılar.

Bu tarih itibariyle faaliyete başlayacak olan serbest meslek mensupları ise işe başladıkları ayı takip eden 3'üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş yapmaları ve istisnai durumlar haricinde elektronik serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

2022 e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlememe cezası nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına belirtilen süre zarfında geçiş yapmayan mükellefler ve e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Serbest Meslek Makbuzunu, istisnai durumlar haricinde kağıt Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

e-smm-kampanya1

smm-gorsel

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarının Kapsamı Genişledi!

 27 Ocak 2022 Perşembe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) yayımlandı.

Devamı

2022 e-Fatura Zorunluluğu Nedir? 2022 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Nedir?

 21 Ocak 2022 Cuma

509 No'lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenleme kapsamı genişledi.

Devamı

Sosyal Medya Vergisi Ne Kadar? Sosyal Medya Vergisi Nasıl Ödenir?

 18 Ocak 2022 Salı

Sosyal medya vergisi ne kadar? Sosyal medya vergisi nasıl ödenir? Influencerlar, Youtuberler nasıl vergi ödüyor?

Devamı

2022 e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

 11 Ocak 2022 Salı

Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarları"na göre, 2022 yılında uygulanacak ceza tutarı 500 TL olarak düzenlendi.

Devamı

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulaması Nedir? Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

 8 Ocak 2022 Cumartesi

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, kağıt ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesi'nin elektronik halidir.

Devamı

Damga Vergisi Nedir? 2022 Oranları ve Ücretleri Nedir?

 6 Ocak 2022 Perşembe

Damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Devamı

2022 Özel Usulsüzlük Cezaları Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

2022 Ceza tutarları %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Devamı

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Gider Pusulası Düzenleme Zorunluluğu Nedir?

 4 Ocak 2022 Salı

Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar.

Devamı

2022 Yılı Günlük Fatura Düzenleme Limitleri Nedir?

 3 Ocak 2022 Pazartesi

Yayınlanan VUK Genel Tebliğine göre Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2022 yılı tutarı 2.000 TL oldu.

Devamı

Kooperatif Bilgi Sistemi Nedir? KOOPBİS Nedir? KOOPBİS e-Devlet

 1 Ocak 2022 Cumartesi

KOOPBİS, tüm kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda erişebildiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği sistemdir.

Devamı
WhatsApp